वर्गणी - जाहिरात

Vyaparimitra    18-Dec-2019
|
 वर्गणी
 
अत्यंत महत्त्वाचे :
 
  • बँकेत वर्गणी भरल्याबरोबर फोन नं. ०२०-२५४३ १०९४/ ९४२ १८८ ०२९० वर त्वरित कळवा. त्याचवेळी [email protected] या ई-मेल वर बँकिंग व्यवहार डिटेल्ससह संपूर्ण पत्ता व मोबाईल पाठविल्यास वर्गणी जमा करून पावती पाठवली जाईल. वर्गणीदार नसल्यास व्हा. कोणत्याही महिन्यापासून वर्गणीदार होता येते.
  • आपले फोन अथवा ई-मेल व पे-स्लिप मिळाल्याशिवाय आपल्या खात्यात वर्गणी जमा होऊ शकणार नाही.
 


vargani_1  H x