अधिकृत प्रतिनिधी

Vyaparimitra    20-Sep-2019
|
व्यापारी मित्र मासिकाच्या या प्रतिनिधींना वर्गणी देऊन तसेच आपल्या मित्रांना वर्गणीदार बनवून तसेच जाहिरात देऊन सहकार्य करा. जाहिराती आणि वर्गणीबद्दल छापील पावती घ्या

   अनिल गोळे
   982 308 2037

     टी.एस. खांबे
    985 023 0272

 कपिल कल्याणी
    985 080 8199

 निलेश वाळके
 982 232 3291

   आर.एल. एकबोटे
     989 014 7125

   संदिप वंजारी
   932 686 1555

Vitthal _1  H x

   विठ्ठल सागवेकर
     986 050 2152

Anil Kucheriya_1 &nb

   अनिल कुचेरिया
     976 364 5055

Ashok Kardak_1  

   अशोक कर्डक
   968 990 7345

Praveen Patil_1 &nbs

   प्रवीण पाटील
     808 771 3664

 
 

संपादकीय
मुख्य कार्यालय

१०१, कॅनॉट प्लेस, १ ला मजला,बंडगार्डन रोड समोर,वाडिया कॉलेज जवळ,मंगलदास रोड,
पुणे - ४११ ००१.

(०२०) ४१२६ ७३६०/ ४१२६ ७३६१

[email protected]

वेळ स. १० ते सां. ६

व्यवस्थापकीय
कार्यालय

१०६/९, एरंडवणा, परशुराम कुटी, शामराव कलमाडी हायस्कूलसमोर,
पुणे ४११ ००४.

(०२०) २५४३ १०९४

९४२ १८८ ०२९०

[email protected]

वेळ स. १० ते सां. ६

सौ. नम्रता शर्मा
मनी स्पीनर्स इनव्हेस्टमेंट

१०१ - भारत इंडस्ट्रियल इस्टेट, टी. जे. मार्ग, शिवडी,
मुंबई ४०० ०१५

(०२२) २४१२ ४१८९

९८६ ७९७ ३६३७

[email protected]

वेळ स. १० ते सां. ६