आयकर / न्याय-विनिर्णय

उत्पादन क्षमता वाढावी म्हणून सध्याच्या मशिनरीतील कांही सुटे भाग बदलले, अशा मशिनरीला नवीन संपत्ती म्हणता येत नाही व असा खर्च धंद्यातील खर्च म्हणून संमत होतो (कलम 37)

उत्पादन क्षमता वाढावी म्हणून सध्याच्या मशिनरीतील कांही सुटे भाग बदलले, अशा मशिनरीला नवीन संपत्ती म्हणता येत नाही व असा खर्च धंद्यातील खर्च म्हणून संमत होतो (कलम 37)..

ट्रायब्यूनलकडून मिळालेल्या भरपाईवरील व्याजाची रक्कम आयकर कलम 2(28ए) प्रमाणे करपात्र आहे

ट्रायब्यूनलकडून मिळालेल्या भरपाईवरील व्याजाची रक्कम आयकर कलम 2(28ए) प्रमाणे करपात्र आहे..

करदात्याच्या धंद्याच्या ठिकाणी आयकर विभागाने धाड घातली असता व त्या दरम्यान करदात्याने बेहिशेबी मालमत्ता उघड केली असेल

करदात्याच्या धंद्याच्या ठिकाणी आयकर विभागाने धाड घातली असता व त्या दरम्यान करदात्याने बेहिशेबी मालमत्ता उघड केली असेल..

‘पीएफ’ आणि ‘इएसआय’ योगदान मालकाने संबंधित कायद्याने नेमून दिलेल्या तारखेपर्यंत किंवा आयकर भरण्यापूर्वी जमा न केल्यास कलम 36(1)(Va) प्रमाणे वजावट मिळत नाही

‘पीएफ’ आणि ‘इएसआय’ योगदान मालकाने संबंधित कायद्याने नेमून दिलेल्या तारखेपर्यंत किंवा आयकर भरण्यापूर्वी जमा न केल्यास कलम 36(1)(Va) प्रमाणे वजावट मिळत नाही..

ऑन मनी करदात्यास मिळाले हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खात्याची

ऑन मनी करदात्यास मिळाले हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खात्याची..